MASTER PACK sp. z o.o.

Spółka MASTER PACK sp. z o.o. / siedziba Sosnowiec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424420
 • REGON – 242970952
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy MASTER PACK sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sosnowiec

Ulica – Wopistów 15 B

Miejscowość – 41-215 Sosnowiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.288115
Długość geogr. – 19.2558

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

PKD 2 – 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych

PKD 3 – 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Dane wpisane do KRS

2014
02/17

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

Spółka / siedziba Pruszcz Gdański

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424708
 • REGON – 221679928
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy

Siedziba rejestrowa – Pruszcz Gdański

Ulica – Chopina 2 26

Miejscowość – 83-000 Pruszcz Gdański

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.251621
Długość geogr. – 18.6199

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 2 – 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych

PKD 3 – 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Dane wpisane do KRS

2014
02/17

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

ADD sp. z o.o.

Spółka ADD sp. z o.o. / siedziba Częstochowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424738
 • REGON – 242968524
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy ADD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Częstochowa

Ulica – Bohaterów Katynia 31 67

Miejscowość – 42-208 Częstochowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.766788
Długość geogr. – 19.159861

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

Dane wpisane do KRS

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RUTKA sp. z o.o.

Spółka GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RUTKA sp. z o.o. / siedziba Osówko

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000425028
 • REGON – 281406320
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-25

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-16

Dane adresowe firmy GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RUTKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Osówko

Ulica – 32

Miejscowość – 13-340 Biskupiec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.478201
Długość geogr. – 19.329275

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego

PKD 2 – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 3 – 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Dane wpisane do KRS

2014
02/13

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

EUREXA sp. z o.o.

Spółka EUREXA sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424765
 • REGON – 146174008
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy EUREXA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Mokotowska 1

Miejscowość – 00-640 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.21907
Długość geogr. – 21.01956

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 2 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

PKD 3 – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Dane wpisane do KRS

MDSW sp. z o.o.

Spółka MDSW sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424974
 • REGON – 146176332
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy MDSW sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al. Niepodległości 69

Miejscowość – 02-626 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.192909
Długość geogr. – 21.01696

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 38.1 Zbieranie odpadów

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

2014
02/08

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

DEVENER sp. z o.o.

Spółka DEVENER sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424823
 • REGON – 146172334
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy DEVENER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Protazego 21

Miejscowość – 03-606 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.28635
Długość geogr. – 21.061911

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

PKD 2 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

PKD 3 – 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

2014
02/07

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

ECOENERGY sp. z o.o.

Spółka ECOENERGY sp. z o.o. / siedziba Cieśle

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423974
 • REGON – 21909688
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy ECOENERGY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Cieśle

Ulica – 42

Miejscowość – 56-400 Oleśnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.211649
Długość geogr. – 17.452695

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

PKD 2 – 46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

PKD 3 – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Dane wpisane do KRS

2014
02/07

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

MA & ARTBUD sp. z o.o.

Spółka MA & ARTBUD sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424758
 • REGON – 146176154
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy MA & ARTBUD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Lazurowa 12 47

Miejscowość – 01-315 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.225861
Długość geogr. – 20.898729

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

2014
02/02

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

EXIRA INVESTMENTS sp. z o.o.

Spółka EXIRA INVESTMENTS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424766
 • REGON – 146173776
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy EXIRA INVESTMENTS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Al.jerozolimskie 56C

Miejscowość – 00-803 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.226051
Długość geogr. – 20.99514

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

PKD 3 – 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Dane wpisane do KRS

2014
01/29

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

MAGNAT – GOSPODARSTWO ROLNE sp. z o.o.

Spółka MAGNAT – GOSPODARSTWO ROLNE sp. z o.o. / siedziba Opole Lubelskie

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000425013
 • REGON – 61429069
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy MAGNAT – GOSPODARSTWO ROLNE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Opole Lubelskie

Ulica – Armii Krajowej 2

Miejscowość – 24-300 Opole Lubelskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.121849
Długość geogr. – 21.992815

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 2 – 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

PKD 3 – 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Dane wpisane do KRS

2014
01/28

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

GOLDENWEB GROUP sp. z o.o.

Spółka GOLDENWEB GROUP sp. z o.o. / siedziba Bydgoszcz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424518
 • REGON – 341294374
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy GOLDENWEB GROUP sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bydgoszcz

Ulica – Łęczycka 59

Miejscowość – 85-737 Bydgoszcz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.126091
Długość geogr. – 18.059361

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 05.10.Z Wydobywanie węgla kamiennego

PKD 2 – 05.20.Z Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

PKD 3 – 06.10.Z Górnictwo ropy naftowej

Dane wpisane do KRS

2014
01/26

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

GLOSSY sp. z o.o.

Spółka GLOSSY sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424879
 • REGON – 146180150
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-21

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy GLOSSY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Słomińskiego 17 55

Miejscowość – 00-195 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.258091
Długość geogr. – 20.99708

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.4 Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

2014
01/26

Category:
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

COMMENTS:
Comments Closed

DIVISA INVESTMENTS sp. z o.o.

Spółka DIVISA INVESTMENTS sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000424962
 • REGON – 146176533
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-22

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-13

Dane adresowe firmy DIVISA INVESTMENTS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Krańcowa 10 12

Miejscowość – 02-493 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.193789
Długość geogr. – 20.92396

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58 Działalność wydawnicza

PKD 2 – 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 3 – 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Dane wpisane do KRS